دکتر زرین تاج حسین زاده

درباره پزشک

دکتر زرین تاج حسین زاده پزشک اجتماعی و طب پیشگیری دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
دکتری دانشگاه علوم پزشکی تهران
هیئت علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی زنجان

تجربیات:

سال بخش موقعیت بیمارستان
از سال 1397 پزشک اجتماعی و طب پیشگیری پزشک کلینیک تخصصی ذهن زیبا

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
دوشنبه - ابهر خیابان ولیعصر ساختمان بانک اقتصاد نوین طبقه پنجم واحد 2