درباره پزشک

صغری احدی کارشناس ارشد روانشناس بالینی کد نظام روانشناسی 15765. حل مشکلات افسرگی، اضطراب، مشکلات زوجین، مشاوره پیش از ازدواج، اختلالات کودکان و ... . کارشناس شبکه اشراق

تحصیلات:

سال سمت دانشگاه
کارشناسی روانشناسی بالینی دانشگاه پیام نور خدابنده
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحیقات زنجان

تجربیات

سال بخش موقعیت بیمارستان
15 سال روانشناسی روانشناس بالینی کلینیک ذهن زیبا
10 سال روانشناسی مدرس دانشگاه پیام نور استان زنجان و روزبه زنجان
روان کارمند شبکه بهداشت خدابنده

برنامه وقت ملاقات:

روز ساعت آدرس
- ابهر خیابان ولیعصر ساختمان بانک اقتصاد نوین طبقه پنجم واحد 2
- ابهر خیابان ولیعصر ساختمان بانک اقتصاد نوین طبقه پنجم واحد 2
- ابهر خیابان ولیعصر ساختمان بانک اقتصاد نوین طبقه پنجم واحد 2
-