تعریف

آماتو معتقد است که تعهد زناشویی به این معنی است که زوجین تا چه حد برای روابط زناشویی خود ارزش قائلند و چقدر برای حفظ و تداوم ازدواجشان انگیزه دارند .

انواع

جانسون مدلی را ارایه داده است که در آن تعهد زناشویی به سه نوع تعهد شخصی (Personal Commitment)، تعهد اخلاقی  (Moral Commitment) و تعهد ساختاری Structural Commitment )) تقسیم می شود.

تعهد شخصی به معنی علاقه و تمایل فرد برای تداوم رابطه ی زوجین است. تعهد اخلاقی بیانگر وفاداری اخلاقی فرد به ازدواج است و تعهد ساختاری نیز به موانع و محدودیتهای موجود در ترک رابطه ی زناشویی و احساس اجبار به تداوم آن رابطه یا ترس از پیامدهای طلاق اشاره دارد.

عوامل موثر

عوامل مؤثر بر تعهد مختلف اند. در برخی از پژوهش ها، این تعهد به عنوان یکی از شاخصهای کیفیت زندگی مشترک مطرح شده است. این کیفیت را میتوان به عنوان موفقیت و عملکرد مطلوب یک ازدواج در نظرگرفت که نتیجه ی عوامل مختلفی از جمله سازگاری زوجین و احساس تعهد زوجین نسبت به یکدیگر است و از آن به عنوان یکی از پیش بینی کننده های مهم تداوم و ثبات زندگی مشترک یاد می شود. یک ارتباط قابل توجه بین صفات شخصیت خود گزارش شده و کیفیت رابطه و رضایت طرفین وجود دارد. ویژگیهای شخصیت الگوهایی از افکار، احساسات و اعمال را منعکس میکند که در طی زمان و موقعیتها نسبتاً پایدار هستند. ویژگیهای شخصیتی افراد میتواند به برآورد میزان تعهد یا عهدشکنی آنان در ازدواج کمک نماید.

افراد تکانشی


افراد دارای سبکهای شخصیتی تکانشی، دارای اعتمادپذیری پایین و وجدانگرایی کم به احتمال بیشتری درگیر روابط فرازناشویی میشوند، همسران با اصول جنسی بیبند و بار احتمال بیشتری دارد تا معطوف به عهدشکنی زناشویی شوند. از بین عوامل شخصیتی، وظیفه- شناسی و وجدانگرایی بالا تعهد زناشویی افراد را پیش بینی می کنند. به طورکلی از میان ویژگیهای شخصیتی، روان نژندی قویترین ارتباط را با رضایت و تعهد زناشویی دارد.

نتیجه گیری

ازآنجاکه تعهد سازهای مهم در زندگی زناشویی محسوب میشود و کارکرد مهمی در حفظ، پایداری و سلامت ازدواج دارد و فقدان آن سبب گسستگی پیمان زناشویی و متزلزل شدن بنیان خانواده می گردد و درنهایت پدیده ی طلاق را به دنبال خواهد داشت ، لذا جهت افزایش میزان تعهد زوجها، شناخت صحیح این سازه ی مهم و عوامل موثر بر حفظ و تداوم آن ضرورت دارد.

رفرنس:

رابطه ی تعهد زناشویی با ویژگی های شخصیتی
امین حسینی ،1کیانوش زهراکار ، 2رضا داورنیا* ، 3محمد شاکرمی ،4بهناز محمدی

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

مطالب مرتبط : روابط جنسی لذت بخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *