به دنبال مبحث مهم رضایت زناشویی به یکی از فاکتورهای مهم موثر بر رضایت زناشویی می رسیم و اون هم چیزی نیست به غیر از دانش جنسی که به نظر میاد یکی از ریشه ای ترین مسائل در زندگی زناشویی باشه که در زیر به بررسی این مطلب می پردازیم:

آگاهی از روابط جنسی چرا؟

نیاز به عشق و صمیمیت و رابطه ي نزدیک و همپوشانی نیازهاي روانی و عاطفی از جمله دلایل اصلی ازدواج هستند. صمیمیت به عنوان یکی از ارزشمندترین ابعاد وجودي انسان معرفی شده و به عنوان امري ضروري در عملکرد سالم انسان در نظر گرفته میشه .

روانشناسان، صمیمیت را توانایی برقراري ارتباط با دیگري و بیان عواطف تعریف می کنند و آن را حق مسلم و از حالت هاي طبیعی انسان میدونند. صمیمیت نزدیکی، تشابه و یک رابطه شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگه هست که مستلزم شناخت و درك عمیق از فرد دیگه به منظور بیان افکار و احساساته.

تحقیقات نشون داده که سطوح بالایی از صمیمیت در رابطه، یکی از قدرتمندترین پیش بین هاي سلامت جسمانی،

بهزیستی روان شناختی و رضایت زناشویی است.

یکی از اقسام صمیمیت، صمیمیت جنسیه و این چیزی نیست به غیر از نیاز به درمیان نهادن، سهیم شدن و ابراز افکار، احساسات و خیال پردازي هاي جنسی با همسر. این نوع صمیمیت به ویژه در راستاي برانگیختن و میل جنسی هست.

صمیمیت جنسی شامل در میان گذاشتن تجارب عاشقانه با یکدیگه، نیاز به تماس بدنی، آمیزش جنسی و روابطی میشه که براي برانگیختن، تحریک و رضایت جنسی طرح ریزي میشه. صمیمیت جنسی بیشترین حساسیت و در عین حال بیشترین مشکلات را براي زوج ها به ارمغان میاره. اگه زوجین نسبت به تفاوتهاي خود در تقاضاهاي جنسی و تمایلات مختلف شون در آمیزش جنسی آگاهی داشته باشند، میتونند قبل از اون که ارتباطشون دچار مشکل بشه اون رو مورد درمان قرار بدند.

برعکس اگر زوجین نسبت به صمیمیت جنسی خود آگاه نباشند باید شاهد برون ریزي مشکلات باشند. یکی از شیوه هاي افزایش صمیمیت جنسی، آموزش جنسی در بافت رابطه زناشوییه. آموزش جنسی فرآینديه که به رشد جنسی سالم، بهداشت زناشویی، روابط بین فردي، عاطفه، نزدیکی، تصور بدنی و نقش هاي جنسیتی کمک می کنه. آموزش جنسی به همه ابعاد جنسیت مثل ابعاد زیستی، فرهنگی- اجتماعی، روانشناختی و مذهبی توجه می کنه. آموزش جنسی هم به حوزه شناختی (اطلاعات و دانش)، هم به حوزه عاطفی  ( احساسات، ارزشها و نگرشها) و هم به حوزه رفتاري( مهارتهاي ارتباطی و برقراري رابطه جنسی) مربوط میشه.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، برنامه هاي آموزش جنسی هم براي افرادي که هنوز فعالیت جنسی خود را آغاز نکرده اند و هم براي افرادي که فعالیت جنسی خود را آغاز کرده اند، یک نیاز به حساب میاد.

آموزش جنسی جامع، هم تعداد زایمانهاي ناخواسته و برنامه ریزي نشده رو کاهش می ده و هم مانع بیماريهایی میشه که از طریق فعالیت جنسی و روابط نزدیک جنسی منتقل میشند.

در مورد محتواي برنامه آموزش جنسی جامع باید شش محور مورد بحث قرار بگیره:
  • رشد انسان که شامل کالبدشناسی تولید مثل و فیزیولوژي انسانیه
  • روابط که شامل رابطه با خانواده و دوستان و روابط نزدیک زناشوییه
  • مهارتهاي فردي که شامل ارزشها، تصمیم گیري، ارتباطات و مذاکره با دیگرانه
  • رفتار جنسی که شامل تمایل و اجتناب از روابط جنسیه
  • سلامت و بهداشت جنسی که شامل روش هاي پیشگیري از حاملگی، پیشگیري از ،HIVسوء استفاده جنسی و
    بیماريهاي منتقله جنسیه
  • فرهنگ و اجتماع که شامل نقش هاي جنسیتی، جنسیت و مذهبه

آموزش جنسی، باید به افراد کمک کنه تا از رفتارهاي خطردار اجتناب کرده و در حفظ سلامت روانی و جسمانی خود
تلاش کنند. طبیعیه که فقدان اطلاعات یا اطلاعات غلط در مورد مسائل جنسی، خطر ایجاد انواع اختلالات جنسی،
رفتارهاي پرخطر، بیماريهاي مقاربتی، کاهش لذت جنسی، حاملگی ناخواسته و مسائل خانوادگی و زناشویی را افزایش می ده.

روابط جنسی صحیح، با کیفیت و رضایت بخش همسران، رضایت زناشویی و سلامت روان بالاتري را براي آنها به دنبال داره و این روابط در صورتی که مسئولانه، در چارچوب خانواده و برطرف کننده نیازهاي زن و شوهر باشه، سهم موثري در دوام و قوام خانواده داره و مانع از فروپاشی این نهاد مقدس میشه و از سویی بی توجهی به مسایل جنسی و عدم رضایتمندي جنسی هم براي خود فرد عوارضی نظیر افسردگی، اضطراب، کاهش اعتماد به نفس و انزوا را به همراه داره و هم باعث بروز مشکل در حوزه روابط خانوادگی و زناشویی میشه که در نهایت ممکن است به طلاق عاطفی یا حقوقی ختم بشه.

امروزه در جامعه ما کمبود آموزشهاي جنسی صحیح و مناسب براي زوج ها بیش از پیش احساس میشه پس بیایید تا آگاهی جنسیمون رو بالا ببریم تا زندگی با نشاطی داشته باشیم.

ما را در تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید.

رفرنس ها:

تاثیر آموزش جنسی بر صمیمیت جنسی زنان متاهل
محمد شاکرمی ،1رضا داورنیا ،2کیانوش زهراکار ،3شیوا گوهري

منابع

MSc Student in Family Counseling , Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University
of Tehran, Iran.
MSc in Family Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi University of
Tehran, Iran. (Corresponding Author)
E-mail:
rezadavarniya@yahoo.com

Assistant Professor, Department of Counseling , Faculty of Psychology and Educational Sciences, Kharazmi
University of Tehran, Iran.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *