سلامت جنسی چرا؟

تمایلات جنسی انسان به عنوان یکی از مهمترین جنبه هاي بهداشت باروري و کیفیت زندگی در نظر گرفته می شود. سلامت جنسی، بخشی از سلامت باروري است که به عنوان یک نیاز و استراتژي براي رسیدن به اهداف توسعه هزاره بیان شده است.

سلامت جنسی خوب، براي افراد و در نتیجه براي جامعه مهم است.

سلامت جنسی موقعیتی است که زوجین در آن از یک رابطه سالم، مناسب و بهنجار جنسی بهره مند هستند. به گونه اي که وضعیت جسمی، روحی و رفتاري آنها مطلوب و حاکی از نوعی هماهنگی، انس و محبت در زندگی زناشویی باشد. روابط جنسی صحیح به عنوان پیش زمینه اي براي تقویت عواطف و احساسات بین زوجین عمل نموده و می تواند موجبات تحکیم پیوندهاي خانوادگی را فراهم آورد و از پیدایش و تشدید اختلالات روانی و از هم گسیختگی بنیان خانواده و در پی آن جامعه جلوگیري نماید.

در پژوهش هایی که در حوزه سلامت جنسی در ایران انجام شده است، مشخص شده که میزان اختلالات عملکرد جنسی در زنان و مردان ایرانی به نسبت بالا است.

نرخ طلاق نیز در سالهاي اخیر سیر صعودي داشته است و یکی از عوامل موثر در این طلاقها، عدم ارضاي غریزه جنسی و راضی نبودن از زندگی جنسی گزارش شده است.

در حالیکه یکی از اهداف آموزش باروري، آموزش جنسی است اما در پژوهشهاي مختلف ایرانی مشخص شده است که دانسته هاي افراد درباره بهداشت باروري ضعیف و نادرست است. دانسته هاي نادرست یا فقدان اطلاعات، منجر به افزایش مشکلات خانوادگی و اختلافات زناشویی می  شود. تشکیل خانواده یکی از ارزشمندترین و مهمترین پیمان ها در کشورمان است. بنابراین پرداختن به همه ابعاد سلامت خانواده از جمله سلامت جنسی یکی از راه هایی است که به تحکیم بنیان خانواده منجر خواهد شد. اما علیرغم نقش بهداشت جنسی در سلامت خانواده و جامعه، ارزیابی مسایل جنسی اغلب مورد غفلت قرار می گیرد و در کشور ما با توجه به شرایط سنتی حاکم بر جامعه، صحبت در مورد مسایل جنسی محدودیت دارد.

دستیابی به این موضوع، مستلزم حفظ کردن، محترم شمردن و اجرا کردن حقوق جنسی تمام افراد و نیازمند مجموعه اي از عوامل روانی، جسمانی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، معنوي و آموزشی است.

سلامت جنسی
ما را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *