شخصیت مهرطلب:

1. نیاز به تایید و تصویب دیگران دارد.

2. از قبول و یا رد درخواست دیگران ناراضی است. “نه” نمیتونه بگه یا اگه بگه به جون خودش میافته.

3. از مطالبه حق خودش خجالت می کشه و سر باز میزنه.

4. از مقاومت آشکار جلوگیری می کنه میگه آدم درگیر نمیشه. مخالفت آشکار نمیکنه.

5. اظهار عقیده و نظر به راحتی نمیکنه.

6. توهین را تحمل میکنه ولی خندیدن و مسخره شدن رو تحمل نمیکنه.

7. همه کارهاش برای جلب محبت است.

8. تو خالی است.

9. مهر و کین را باهم داره.

10. غصه خور و غمگینه. همیشه داستان داره.

11. ناامید و مایوس هست. با وجودیکه دایما انشالله ماشاله و سعی میکنم میگه.

12. بسیار پرتوقع و پر انتظاره.

13. باید دیگران را همیشه متنبه و پشیمان کنه.

14. فکر میکنه باید احتیاجات دیگران رو برآورده کنه.

15. برای خودش خسیس است ولی اگه بخواد بره مهمونی یه هدیه گرون قیمت میخره.

16. می خواد بهتر باشه نه برتر. نه که امتیازی پیدا کرده در نتیجه پنهان کار هم هست.

17. ملاک درست و غلط یا خوب و بد بودن را حرف و نظر دیگران می دونه و در نتیجه غالبا خودش را تغییر میده.

18. به گونه ای پنهان و خفیف حسود است.

19. احساس حقارت و Inferiority داره.

20. به موضوع احترام Respect, , اهمیت بسیار میده.

21. به موضوع اطاعت اهمیت زیاد میده.

22. وابسته است. نیازهای خودش را از دیگران و یا نیازهای دیگران را خودش باید فراهم کنه.

23. احساس تقصیر و گناه. با انگشت حرکت می کنه.

24. همیشه در حال معذرت خواهی است. حتی اگه شما کار بد و اشتباه را کردید حاضر نیست معذرت را از شما بپذیرد.

25. معتقد است که لذت و رضایت و آرامش خواستن خود خواهی و خودپسندی و خود پرستی است. حتی در موارد جنسی.

26. مواظبت و مراقبت از خودش را خود خواهی می دونه.

27. باید همیشه وجودش مفید و مثمر ثمر باشه. و طلبکار باشه و بدهکار نباشه.

28. وجودش پر از شرم وخجالت است. (شرمگین کسی است که می گه من بدم و کار بد کردم)

29. آدم تنهایی است(یعنی بی کسی. یعنی من و تو و رابطه و نتیجه بد است)

30. از خودنمایی بدش میاد.

31. مظلومیت را خیلی دوست داره. مظلومیت را با حقیقت و حقانیت یکی می دونه.

32. معتقد هست که عاشق مردم هست.

33. اهل تملق و چاپلوسی و ستایش و فحش و ناسزاست.

34. ضد(؟) حزب باد است.

35. آماده است که توی هر مسابقه ای ببازه.

36. وقتی با شماست به یاد دیگران هست.

37. از خودش ناراضی است. از دوستش ازدواجش کودکیش تحصیلش.

38. عشق براش یعنی تسلیم کامل.

39. معتقد است به تحمل و گذشت و فداکاری. یعنی اجازه میده آدمی کار بد بکنه. و به خاطر اینکه بهش بدی شده به خودش و دیگران بدی میکنه.

40. از ضعف و ضعیفی و درد لذت میبره.

41. از آدم ضعیف خوشش میاد.

42. به آبرو و حیثیت خیلی اهمیت میده.

43. خیلی مبادی آداب هست.

44. ظاهرا آرام است ولی در درونش به هم ریخته است.

45. اهل تظاهر و تعارف است. با وجودیکه از شما بدش میاد طوری با شما رفتار میکنه که انگار …

46. به موضوع قدر دانی و قدر شناسی بسیار اهمیت میده.

47. همیشه برای خودش و دیگران محدودیت و قید و بند میگذاره.

48. همیشه اهل پیشداوری است و اهل قضاوت و برچسب زدنه.

49. غرور را به صورت فروتنی و تواضع و خاکی بودن و هیچی بودن نشون میده.

50. اهل شعار است و با شعور کاری نداره.

51. اهل وظیفه و Duty و Contract است و با Commitment مسئولیت کاری نداره.

52. آمادگی داره با وجودیکه مسئول نیست , مسئله جهان براش رسالت و Mission هست. کمی هم منتظر کسی است که ناجی باشه.

53. آدم مذهبی است ولی سیاسی نیست. مگه اینکه سیاست, مذهبی یا مذهبی سیاسی باشه . بار خرافی داره.

54. آدمی است که میخواد همیشه نجات دهنده باشه Rescuer. ترحم میکنه. با وجودیکه به خودش نمیرسه مراقب سلامتی شماست. میره میگرده کسی رو پیدا کنه که نجات بده!

55. معتقد است که فامیل خوب هست و دوست . غریبه بد هست و دشمن.

56. آغازگر خوبیه ولی هیچ وقت پایان گر خوبی نیست.

57. اهل قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و استخاره و فالگیر است.

58. مضطرب و نگران هست.(Panic, Phobia,. Psycho Somatic)آسم و جوش و آلرزی و یبوست

59. نوع خفیف افسردگی را دارد.

60. خشم و عصبانیت که بیشتر به خشم بدون عصبانیت در درونش و به نوراتیک تبدیل میشه.

ما را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *