مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج

زوج درمانی

راستگویی یا دروغگویی

نکات مورد توجه در پیش از ازدواج که باید به آنها توجه کرد شامل موارد زیر می باشد:

1-    سوالهای معکوس بپرسید به نوعی که خواسته خود را به صورت معکوس بیان کنید.

مثلا شما میخواهید بدانید طرفتان اهل معاشرت است یا نه . میگویید اگر همسر آینده شما اهل معاشرت نباشد و منزوی باشد و اهل مسافرت و میهمانی نباشد برای شما سخت نیست؟ اگر خودش هم همین حالت را داشته باشد می گوید نه. چه سختی دارد . خانم چه بهتر! این یعنی زن خوب. چی هست هر روز میهمانی و خانه مامان و مسافرت و اینها . اینجور خودش را لو می دهد.

2-    اگر طرف مقابل شما هرچه شما می گویید می پذیرد هر شرطی می گذارید می پذیرد ومی گوید اتفاقا من هم همین مدنظرم بود اگر این چنین بود باید در آن شک کرد و در صداقت او تردید کنید.
3-    تطبیق ادعاهای طرف مقابل با عمل .

مثلاً اگر او مدعی است که اهل مطالعه بسیار است می توانید از او بخواهید که تعدادی از کتاب های مورد مطالعه اش را معرفی کند. در فرصتی بعد مبحثی را در همان کتاب طرح کنید و او را به گفتگو بکشانید .و یا فرد معتقدست که انجام واجبات از اهمیت خاصی برایش برخوردار است اما در مواقع رفت و آمدهای خواستگاری و ملاقات ها عمل به واجبات را در اولویت خود نمی گذارد (فرض کنید اعتقاد به حجاب را عنوان می کند اما در عمل پای بند به عمل کردن به آن نیست.) ادعا میکند خیلی منظم است ببینید چقدر سر وقت می آید .

 

ما را در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.

با پزشکان ما آشنا شوید

دکتر زرین تاج حسین زاده

دکتر زرین تاج حسین زاده

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

پزشک اجتماعی و طب پیشگیری

درخواست وقت ملاقات

صغری احدی

کارشناس ارشد

روانشناسی بالینی

درخواست وقت ملاقات